Ako je to s chudnutím a diétou ?

14.04.2011 09:52

Mnohé, a neraz i drastické diety, nedoniesli požadovaný efekt. Nastalo rozčarovanie a sklamanie. Ale prečo je tomu tak ?

 

Jednou z hlavných príčin prečo diéty zlyhávajú je hlad. Preto kľúčovým hľadiskom vo vývoji efektívnych diétnych plánov je kontrola chuti do jedla. Viaceré štúdie zistili, že pridávanie vhodnzých aditív do stravy znižuje potrebu príjmu energie počas nasledujúceho jedla, inak povedané zjedenie takýchto produktov na raňajky donúti osobu zjesť menej kalórií na obed. Dramatickým príkladom schopnosti týchto aditív  potláčať chuť do jedla je ilustrovaná v štúdii publikovanej v roku 2001 v British Journal of Nutrition (Yoshioka 2001); keď subjekty, ktoré jedli aditíva mali zápornú bilanciu energie hodnote 956 kalórií v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala placebo.

 

Aditíva zvyšúce výdaj energie

Vo svojej podstate je strata hmotnosti jednoduchou záležitosťou: vydaná energia, vo forme spálených kalórií, musí prevyšovať energiu prijatú vo forme jedla. Avšak, ako hociktorý odborník na diéty môže dosvedčiť, o dosahovaní zápornej bilancie energie sa hovorí ľahšie ako sa dosahuje, hlavne keď s poklesom príjmu kalórií sa metabolizmus spomaľuje.

 

Poznáme 3 základné faktory spaľovania kalórií:

1. Základná hodnota metabolizmu

 

2. Telesná aktivita

Nový výskum žiaľ ale dokazuje, že samotné cvičenie napomáha k strate hmotnosti len do istej miery, pretože zvyšuje chuť do jedla, a preto spôsobuje zvýšenie spotreby kalórií (Cloud, 2009).

 

3. Výdaj energie pomocou termogenických potravín

Stravou vyvolaná produkcia telesnej teploty je jedným z troch faktorov, ktorý prispieva k dennému výdaju energie a premene tuku na využiteľnú energiu. Vedci zisťujú či je látka termogenická (t.j. či zvyšuje produkciu telesnej teploty) sledovaním zmien vo výdaji energie nasledujúcej po jej užití. V sérii štúdií zahrnujúcich ľudí uskutočnených na Tsukuba Univerzite v Japonsku a Laval Univerzite v Kanade bolo zistené, že výdaj energie významne vzrástol po tom čo subjekty zjedli jedlo obsahujúce takéto aditívum (Yoshioka 1995, 1998, 2001).